Κατηγορία Α

Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του, ή το 20ο έτος, εφόσον είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης της υποκατηγορίας Α1, επί διετία τουλάχιστον, οπότε στην περίπτωση αυτή απαιτείται και η κατάθεση φωτοαντιγράφου αυτής.
διαβάστε περισσότερα
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου