Νομοθεσία

image
 Σε περίπτωση μεταβίβασης -από ή προς εσάς αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο επίσημος τίτλος του σχετικού εγγράφου από το Υπουργείο Μεταφορών είναι: "Μεταβίβαση και έκδοση κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατηγούαυτοκινήτουή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης".
διαβάστε περισσότερα
Οι κωδικοί των νέων αδειών οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας) σύμφ. με την Υ.Α. 43206/6028/2008 & 2006/126/ΕΚ έχουν ως εξής: κωδικοί 01 έως 99: εναρμονισμένοι κοινοτικοί κωδικοί ΟΔΗΓΟΣ (Ιατρικοί λόγοι) 01. Διόρθωση ή/και προστασία της όρασης 01.01 Γυαλιά
διαβάστε περισσότερα
image
Αρμόδια Υπηρεσία ●Ο Τεχνικός έλεγχος των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων στη Χώρα μας διενεργείται από Δημόσια και Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. (Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων). ●Τα Δημόσια ΚΤΕΟ διενεργούν τεχνικό έλεγχο σε όλες τις υπόχρεες κατηγορίες οχημάτων.
διαβάστε περισσότερα
Ο περιορισμός των κατηγοριών ή υποκατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης, γίνεται είτε όταν το θελήσει ο ενδιαφερόμενος είτε λόγω παρακράτησης της άδειας από τον ασφαλιστικό του φορέα (ΙΚΑ για επαγγελματία οδηγό ή ΤΣΑ για επαγγελματία αυτοκινητιστή, κλπ.) για συνταξιοδότησή του λόγω γήρατος ή για λόγους υγείας. Ο περιορισμός γίνεται χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση του ενδιαφερομένου.
διαβάστε περισσότερα
Εκδοση αντιγράφου ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. άδειας οδήγησης, λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης
διαβάστε περισσότερα
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου