Αναθεωρήσεις διπλωμάτων

  Αποφύγετε την ταλαιπωρία και την σπατάλη χρόνου της ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας σας. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και στο λιγότερο δυνατό χρόνο την ανανέωσή της. Απλώς προσκομίστε μας τα παρακάτω δικαιολογητικά.
διαβάστε περισσότερα
  Για την έκδοση αντίγραφου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας πρέπει να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:   Αίτηση εντυπο εκττύπωσης   (επισυνάπτεται παρακάτω) Έντυπο εκττύπωσης   (επισυνάπτεται παρακάτω) Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου Θεωρημένη από τα Κ.Ε.Π. 2 έγχρωμες φωτογραφίες Το φθαρμένο δίπλωμα ΑΦΜ
διαβάστε περισσότερα
Για την έκδοση αντίγραφου άδειας οδήγησης λόγω φθοράς πρέπει να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:   ΑΦΜ Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου Θεωρημένη από τα Κ.Ε.Π. 2 έγχρωμες φωτογραφίες Το φθαρμένο δίπλωμα
διαβάστε περισσότερα
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου