Μ.Τετάρτη 18:30 στην κεντρική Πλατεία Κοζάνης.Σιωπηρή Διαμαρτυρία για την υγεία στην περιοχή της Δ. Μακεδονίας.