Κατηγορία Α1, Κατηγορία Β, Κατηγορία Γ, Κατηγορία Δ, Κατηγορία Γ+Ε, Κατηγορία Α

Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει ή να επιδείξει,στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του τα εξής δiκαιολογητικά:
διαβάστε περισσότερα
Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του, ή το 20ο έτος, εφόσον είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης της υποκατηγορίας Α1, επί διετία τουλάχιστον, οπότε στην περίπτωση αυτή απαιτείται και η κατάθεση φωτοαντιγράφου αυτής.
διαβάστε περισσότερα
Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει ή να επιδείξει, όπου ειδικά αναφέρεται, στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του τα εξής δiκαιολογητικά:  
διαβάστε περισσότερα
Το πρώτο Αυτόματο εκπαιδευτικό όχημα στην πόλη μας είναι πλέον γεγονός! Για εσάς που μέχρι σήμερα, πιστεύατε οτι η οδήγηση είναι μια δύσκολη διαδικασία, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε εύκολα,γρήγορα και με λιγότερα μαθήματα Άδεια οδήγησης αυτόματου επιβατικού. Με το αυτόματο εκπαιδευτικό όχημα των σχολών "ΚΟΜΒΟΣ" είμαστε στη διάθεσή σας, για να σας αποδείξουμε οτι τίποτα δεν είναι δύσκολο.
διαβάστε περισσότερα
image
Εκπαιδευτικό όχημα απόκτησης Άδειας οδηγήσεως Α.Μ.Ε.Α. !   Άλλη μια καινοτομία της Εταιρίας μας, όπου δίνουμε την δυνατότητα στα Άτομα με προβλήματα κινητικότητας να αποκτήσουν Ειδική Άδεια οδηγήσεως.  
διαβάστε περισσότερα
image
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Β κατηγορίας, τουλάχιστον και κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει ή να επιδείξει,στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του τα εξής δiκαιολογητικά:  
διαβάστε περισσότερα
image
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει, κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Β κατηγορίας τουλάχιστον. Aν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει προϋπηρεσία ενός έτους, τουλάχιστον, σε οδήγηση φορτηγού αυτοκινήτου (κατηγορίας Γ ή Γ+Ε) του χορηγείται άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ για οδήγηση μέχρι ακτίνας 50 χλμ.
διαβάστε περισσότερα
image
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Γ κατηγορίας. Πρέπει να καταθέσει ή να επιδείξει,στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του τα εξής δiκαιολογητικά:  
διαβάστε περισσότερα
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου