ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ

Αποφύγετε την ταλαιπωρία και την σπατάλη χρόνου της ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας σας.
Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και στο λιγότερο δυνατό χρόνο την ανανέωσή της.
Απλώς προσκομίστε μας τα παρακάτω δικαιολογητικά.

                                                                   Αναθεώρηση Άδειας οδήγησης κατηγορίας Α ή Α1 ή Β (όριο λήξης της άδειας το 65ο έτος της ηλικίας)

 • Αίτηση  (επισυνάπτεται παρακάτω)
 • έντυπο εκττύπωσης   (επισυνάπτεται παρακάτω) 
 • ΑΦΜ
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου Θεωρημένη από τα Κ.Ε.Π.
 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες
 • Το δίπλωμα
 • ΑΦΜ

Αναθεώρηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ ή Δ ή Ε (κάθε 5 χρόνια από την έκδοσή της ή την τελευταία αναθεώρησή της)

 • Αίτηση  (επισυνάπτεται παρακάτω)
 • έντυπο εκττύπωσης   (επισυνάπτεται παρακάτω)
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου Θεωρημένη από τα Κ.Ε.Π.
 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες
 • Το δίπλωμα
 • ΑΦΜ