ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αν θέλετε να αποφύγετε την ταλαιπωρία του περίμενε στην ουρά… αναλαμβάνουμε να διεκπεραιώσουμε για λογαριασμό σας οτιδήποτε έχει σχέση με υποθέσεις σας που αφορούν το Υπουργείο Συγκοινωνίας.
Αναλαμβάνουμε να διεκπεραιώσουμε κάθε υπόθεση που αφορά:

 • Άδεια κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ή επιβατικής μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης
 • Άδεια κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης και μοτοσικλέτας με αριθμό (μεταβίβαση)
 • Άδεια κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)
 • Άδεια κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης λόγω μεταβίβασης
 • Αντικατάσταση πινακίδων αυτοκινήτων και μοτοσικλετών λόγω κλοπής ή απώλειας ή φθοράς ή καταστροφής τους
 • Άδεια κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης λόγω αλλαγής των κυρίων χαρακτηριστικών του (αλλαγή κινητήρα)
 • Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής
 • Οριστική διαγραφή αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας από τα οικεία μητρώα λόγω καταστροφής, διάλυσης ή οριστικής εξαγωγής του στο εξωτερικό
 • Χορήγηση σημειώματος προσάρτησης ρυμουλκούμενου οχήματος (τροχόσπιτου ή μπαγκαζιέρας ή μεταφοράς λέμβων) σε επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης
 • Δήλωση ακινησίας φορτηγών και λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης
 • Άδεια κυκλοφορίας λεωφορείου αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης
 • Άδεια κυκλοφορίας λεωφορείου αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης σε αντικατάσταση άλλου
 • Χορήγηση άδειας φορτηγών αυτοκινήτων και τριτρόχων ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι 4.000 κιλά για ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες (επαγγελματική άδεια)
 • Χορήγηση άδειας φορτηγών αυτοκινήτων και τριτρόχων ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι 4.000 κιλά για γεωργικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές, μελισσοκομικές κ.λ.π. Ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρίες (αγροτική άδεια)
 • Χορήγηση άδειας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους πάνω από 4.000 κιλά, (επαγγελματική ή αγροτική άδεια), για ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρίες, (περιλαμβάνονται και γεωργικές, κτηνοτροφικές κ.λ.π. Επιχειρήσεις)