ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Τα θεωρητικά μαθήματα πραγματοποιούνται στα κέντρα θεωρητικής εκπαίδευσης (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) που βρίσκονται στην οδό Ελ. Βενιζέλου 60 στην Κοζάνη και στην οδό Φούρκα 5  στη Σιάτιστα.
Πρόκειται για δύο υπερσύγχρονα κέντρα εκπαίδευσης,εξοπλισμένα πλήρως με όλα τα απαραίτητα εποπτικά μέσα,όπως δίκτυο Η/Υ, όπου οι υποψήφιοι οδηγοί εξασκούνται σε tests τα οποία είναι κατασκευασμένα πάνω στο εγκεκριμένο πρόγραμμα του Υπουργείου Μεταφορών.
Τα tests αυτά αποτελώντας προσομοίωση των αντίστοιχων test του Υπουργείου Μεταφορών, σε συνδυασμό με την γνώση και την βοήθεια των ειδικευμένων και έμπειρων εκπαιδευτών της σχολής,οδηγούν κάθε υποψήφιο οδηγό στην επιτυχία του στις θεωρητικές εξετάσεις για την κατηγορία της επιλογής του.
Στο σύγχρονο κέντρο εκπαίδευσης γίνεται προβολή DVD με εκπαιδευτικό υλικό σε τηλεόραση και projector. Ταυτόχρονα οι υποψήφιοι οδηγοί έρχονται σε άμεση επαφή με πραγματικό κινητήρα,σασμάν και διαφορικό ενός αυτοκινήτου σε τομή. Ενώ σε ξεχωριστή αίθουσα οι υποψήφιοι μπορούν να εξασκηθούν ατομικά στα θεωρητικά tests.
 
Οι υποχρεωτικές ώρες για κάθε κατηγορία είναι:
-Α1′ Μοτοσυκλέτα περιορισμένων κυβικών εκατοστών Αυτόματη ή με ταχύτητες 11 ώρες
-Α΄’ Μοτοσυκλέτα ανεξάρτητων κυβικών εκατοστών 11 ώρες.
-Β’ Ερασιτεχνική αυτοκινήτου 21 ώρες
-Γ’ Φορτηγό αυτοκίνητο 7 ώρες
-Δ’ Λεωφορείο 7 ώρες
-Δ’ + Ε’ συρόμενο. Δεν απαιτούνται θεωρητικά μαθήματα,διότι ο υποψήφιος έχει ήδη κατοχυρώσει τα σήματα από προηγούμενες κατηγορίες.