ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΑ

Τα ελάχιστα υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία έχει υποδείξει το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, για την κάθε Κατηγορία είναι :

pee
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ