ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' ΚΑΙ Α1'

ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ -Α1 Κατηγορία αυτόματο(Α1 μικρή 125cc-25kw)
Για την απόκτηση διπλώματος αυτόματης μοτοσυκλέτας μέχρι 25kw, ο μαθητής θα πρέπει να παρακολουθήσει 10 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης.
 
Η πρακτική εκπαίδευση, γίνεται στο χώρο του ΚΤΕΟ Κοζάνης σε ειδικά διαμορφωμένη πίστα οπου ο εξεταζόμενος πραγματοποιεί τρεις διαδοχικές ”στατικές δοκιμασίες” .Στην συνέχεια η εκπαίδευση συνεχίζεται μέσα στην πόλη  με τη χρήση ενδοεπικοινωνίας με ακολουθεία εκπαιδευτικού οχήματος .
 
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται στη συνέχεια και την ημέρα των εξετάσεων για την απόκτηση του διπλώματος.
 
Τα διάφορα στάδια εκπαίδευσης περιλαμβάνουν τα εξής:
 
Γνωριμία με το δίκυκλο (αναγνώριση χειριστηρίων, εκκινήσεις, ακινητοποιήσεις).Ισορροπία, ξεκίνημα – σταμάτημα, στροφές, επανάληψη στους ελέγχους.
Πορεία με διάφορες ταχύτητες (αυξομείωση ταχύτητας), πάνω σε ειδικές διαγραμμίσεις οπου πραγματοποιείται :
 
α.Πέρασμα με αργό ρυθμό και διατήρηση της ισορροπίας για τουλάχιστον 15” σε συγκεκριμένη απόσταση και 40cm φάρδους διαγράμμισης οπου ο εξεταζόμενος δεν πρέπει να το υπερβεί:

 
β.Πέρασμα σε γρήγορο ρυθμό και αλλαγή ταχυτήτων και σωστή πέδηση κατα την έξοδο απο την ευθεία χωρίς επίσης να υπερβεί την διαγράμμιση.

 
γ.Πραγματοποιήση δυο ολόκληρων ελιγμών σε σχήμα 8 (οχτάρι) με σωστή χρήση των φλας χωρίς επίσης να υπερβεί την διαγράμμιση.

Πορεία με διάφορες ταχύτητες (αυξομείωση ταχύτητας), πέδηση, ελιγμοί, σωστή θέση στο οδόστρωμα.

Φρενάρισμα και ακινητοποιήσεις δίκυκλου με ήρεμες επιταχύνσεις και αλλαγές.

Πορεία σε κατοικημένη περιοχή.Ενημέρωση για την πρώτη φάση των εξετάσεων.

 

Πορεία εντός κατοικημένης περιοχής. Τελικό τεστ εξέτασης υποψηφίων.