ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Δ'

Για την απόκτηση διπλώματος Λεοφωρείου Δ’ κατηγορίας, ο μαθητής θα πρέπει να παρακολουθήσει 11 ώρες θεωρητικής  και 10 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης.

Τα διάφορα στάδια εκπαίδευσης περιλαμβάνουν τα εξής:

Γνωριμία με το Λεωφορείο αυτοκίνητο, έλεγχοι πριν την εκκίνηση,σώστη θέση οδήγησης,ρύθμιση καθρεπτών,χρήση ζώνης, αναγνώριση χειριστηρίων.
Συμπλήρωση και  επεξήγηση ταχογράφου.
Ξεκίνημα – σταμάτημα, (εκκινήσεις, ακινητοποιήσεις) σωστή χρήση τιμονιού
Ελιγμοί με στροφές 90 μοιρών
Πορεία με διάφορες αλλαγές ταχύτητων (αυξομείωση ταχύτητων)

Πορεία με διάφορες ταχύτητες, σωστή πέδηση και πέδηση πανικού, σωστή θέση στο οδόστρωμα.
Πορεία σε κατοικημένη περιοχή.Ενημέρωση για την διαδικασία  των εξετάσεων.
Ξεκίνημα στην ανηφόρα ,οπισθογωνία  σε στροφή 90 μοιρών
Παρκάρισμα δεξιό

Παρκάρισμα αριστερό
 

                                                                                                                           Πορεία σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας

Τελικό τεστ εξέτασης υποψηφίων οδηγώνΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ-Δ Κατηγορία