ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΘΩΡΑΣ

Για την έκδοση αντίγραφου άδειας οδήγησης λόγω φθοράς πρέπει να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:

 
  • ΑΦΜ
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου Θεωρημένη από τα Κ.Ε.Π.
  • 2 έγχρωμες φωτογραφίες
  • Το φθαρμένο δίπλωμα